Το Όραμα μας

Η ασφάλεια στην εργασία είναι κουλτούρα και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Μέσω αυτής διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διατήρηση της ανθρώπινης ζωής. Οπότε δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως νομική συμμόρφωση και να υποχρεώνεται.

Στη DELTA SAFETY ακούμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε αξιόπιστες λύσεις για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια του προσωπικού σας. Το όραμά μας είναι να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα τα οποία χρειάζεστε και να είμαστε η πρώτη εταιρεία που έρχεται στο μυαλό όταν υπάρχει ανάγκη για εξοπλισμό προστασίας και για διατήρηση της ασφάλειας στην εργασία.

Από την ίδρυση μας πίσω στο 1993 η αποστολή μας είναι να παρέχουμε ασφάλεια, εκπαίδευση και υποστήριξη σε κάθε εργαζόμενο ή εργοδότη.